EVENT

FRIDAY WAX OPEN FORMAT [DJ]BENKAY / TAKU-HERO / JAG / Alphashot / AKKAN / WATAPON / RYU-To / Yuichi / MANDY /Toshi / Zinto / NABE / TOHRU

SATURDAY WAX OPEN FORMAT [DJ] REE-AGE / MAKE LOVE SOUND / TORA / RYOKAKU / SHIMA / FU-CHI / MASA-KI / AR / YUTA / RYUTARO / HATAKE / SON☆SON

[MC] GEN